Σημεία αναφοράς στο κυπριακό


Τα “σημεία αναφοράς στο κυπριακό” απευθύνονται προς όσους θεωρούν αναγκαία την δημιουργία ενός μετώπου ενάντια στην πολιτική της υποταγής που κορυφώνεται στο ετοιμαζόμενο σχέδιο λύσης της Δ.Δ.Ο. ή στην εμπράγματη διευθέτηση του κυπριακού.

       Σημεία αναφοράς στο κυπριακό 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Υποστασιοποίηση κοινοτήτων: Η διαδικασία των συνομιλιών υποστασιοποιεί τις κοινότητες και παρακάμπτει την κυπριακή δημοκρατία. Σε αυτή την διαδικασία εμπλέκονται και οι εκ μέρους των Η.Ε. αντιπρόσωποι και διαχειριστές του κυπριακού, επισημοποιώντας την απαράδεκτη και παράνομη αναβάθμιση του κατοχικού μορφώματος και υποβάθμιση της νόμιμης κυβέρνησης της κυπριακής δημοκρατίας .

Λειτουργική αναγνώριση: Προκύπτει εκ της διαδικασίας εμπράγματη διευθέτηση του κυπριακού που αναγνωρίζει λειτουργικά το κατοχικό μόρφωμα ως κρατική οντότητα.( λειτουργική αναγνώριση σημαίνει αποδοχή της κρατικής οντότητας και των λειτουργιών της )

Προς τούτο αναφέρουμε τα κάτωθι:

Άρση εμπολέμου καταστάσεως και άνοιγμα των οδοφραγμάτων σαν να μην υπάρχει κατοχή αλλά μια απλή παρεξήγηση μεταξύ δύο κοινοτήτων.

Προπαγανδιστική πρόταξη του όρου της επανένωσης ως να υπήρχε εδαφικός διαχωρισμός πριν την εισβολή και άνευ αυτής.

Διπλό δημοψήφισμα του 2004 που διαχώριζε τον λαό σε δύο εκλογικά σώματα , δύο συνταγματικά υποκείμενα και εν τέλει δύο λαούς.

Συμμετοχή των εποίκων στο δημοψήφισμα του 2004 και “νομιμοποίηση” του μαζικού εποικισμού ως εγκλήματος πολέμου κατά παράβαση των διεθνών κανόνων.

Εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής και αναγνώριση του εμπορικού επιμελητηρίου του κατοχικού μορφώματος καθώς και διακίνηση προϊόντων από τα κατεχόμενα που συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση της :.

Κατάθεση προτάσεων για εφαρμογή των λεγομένων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ( Μ.Ο.Ε.) που ανοίγουν το δρόμο σε διεθνή αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος ( Μετατροπή του αεροδρομίου της Τύμπου σε διεθνές - Άμεσο εμπόριο κατεχομένων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο , γεγονός που θα επιτρέψει το άνοιγμα πρεσβειών σε όλες τις χώρες της ένωσης - Αμμοχωστοποίηση του κυπριακού )

Πώληση περιουσιών - πατρώας γης στην Τουρκία μέσα από τα όργανα του κατοχικού μορφώματος.

Νομιμοποίηση της κατοχής: Ο στόχος των συνομιλιών που είναι η λεγόμενη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της κατοχής και πραγματώνει τους πολιτικούς στόχους της τουρκικής εισβολής και του τουρκικού επεκτατισμού.

Αγγλικές βάσεις: Η κυπριακή δημοκρατία αρνείται να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο θέμα των αγγλικών βάσεων. Τούτο εγείρει υποψίες ότι στο νέο πλαίσιο εγγυήσεων θα παραμείνουν και θα αναβαθμιστούν οι βάσεις.

Πιεστικά χρονοδιαγράμματα: Ενδέχεται το σχέδιο λύσης να τεθεί σε δημοψήφισμα μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια ( ελάχιστος χρόνος για δημόσιο διάλογο χωρίς λεπτομερή και έγκυρη ενημέρωση)ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Συντονιστικό όργανο: Δημιουργία συντονιστικού οργάνου των αντιομοσπονδιακών δυνάμεων. 


Σκοποί του είναι:
(α) η κωδικοποίηση των κοινών θέσεων,

(β) η δημιουργία κοινού λεξιλογίου,και

(γ) ο συντονισμός κοινών δράσεων.


Αγωνιστική κινητοποίηση: Καταγγελία των προαναφερθέντων μεθοδεύσεων και εναντίωση στους κυβερνώντες σε όλα τα επίπεδα , δηλαδή από τα επίσημα όργανα της κυπριακής δημοκρατίας μέχρι την μαζική κινητοποίηση του λαού.


Ανατροπή δημοψηφίσματος: Αγώνας ανατροπής του επερχόμενου δημοψηφίσματος διότι:

(α) παρακάμπτει την κυπριακή δημοκρατία,

(β) δίνει δικαίωμα στο ψευδοκράτος να ορίσει τους πολίτες του ως ξεχωριστό εκλογικό σώμα και ξεχωριστό λαό.,

(γ) καθιστά τους έποικους ψηφοφόρους και νομιμοποιεί το έγκλημα του εποικισμού, (δ) αποτελεί προστάδιο διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος


Πρόταση πραγματικής δημοκρατίας: Κατάθεση νέας πρότασης πραγματικής δημοκρατίας σε όλα τα φόρα ( Ε.Ε , Ο.Η.Ε , βουλή των αντιπροσώπων , κυπριακό λαό) η οποία θα εδράζεται:

(α) στην ισότητα μεταξύ των πολιτών και οχι στην πολιτική ισότητα των κοινοτήτων.

(β) στο δίκαιο της αυτοθέσμισης και αυτοδιάθεσης που ασκούν όλα τα ελεύθερα κράτη που περιλαμβάνει την δυνατότητα αλλαγής του συντάγματος από τον ίδιο το λαό χωρίς παρεμβάσεις ή συναινέσεις τρίτων κρατών,

(γ)επαναφορά της συζήτησης του κυπριακού στα πλαίσια της νομιμότητας της κυπριακής δημοκρατίας,

(δ) θέσπιση ειδικού οργάνου , “συνταγματική συνέλευση” το οποίο θα προετοιμάσει το πρώτο ελεύθερο σύνταγμα της κυπριακής δημοκρατίας.